Ce job-uri bune po?i s? g?se?ti în Europa, pentru vorbitorii de limba român? Ce job-uri bune po?i s? g?se?ti în Europa, pentru vorbitorii de limba român?
Rated 0/5 bazat pe 0 voturi
Product description: Dac? a?i crezut c? doar limbile str?ine v? pot crea un avantaj la angajare, a?i gre?it. Companii din toat? Europa - din Spania sau Marea Britanie pân? în Grecia sau Bulgaria - au nevoie de vorbitori de limba român?. angajatorulmeu.ro a selectat câteva dintre ofertele cele mai interesante.  SPANIAÎn Spania, la Barcelona, Manpower are nevoie de agen?i International Customer Service, pentru o companie multina?ional?. Nu sunt necesare
Publicat pe 26 Apr 2016 18:17:13 de sbromania
Categoria: Stiri Subcategoria: Economie
Acorda o nota acestui articol:
0.
0


Dac? a?i crezut c? doar limbile str?ine v? pot crea un avantaj la angajare, a?i gre?it. Companii din toat? Europa - din Spania sau Marea Britanie pân? în Grecia sau Bulgaria - au nevoie de vorbitori de limba român?. angajatorulmeu.ro a selectat câteva dintre ofertele cele mai interesante.

 

 

SPANIA

În Spania, la Barcelona, Manpower are nevoie de agen?i International Customer Service, pentru o companie multina?ional?. Nu sunt necesare studiile superioare sau experien?a în domeniu, dar cunoa?terea limbii engleze, pe lâng? român?, este obligatorie. Contractul este pe perioad? nedeterminat?, programul de lucru este între orele 9 ?i 18, iar salariul oferit este de 9,03 euro/or?.

 

CEHIA

La Praga, în Cehia, WiPjobs angajeaz? reprezentant Inside Sales. Candida?ii trebuie s? aib? studii superioare sau s? fie absolven?i de liceu - dar, în acest caz, s? fi avut m?car o experien?? în acest domeniu -, ?i trebuie s? vorbeasc? ?i limba englez?, la nivel avansat. Contractul este permanent, full-time. Salariul anual este sub 18.000 de euro, brut, dar compania ofer? ?i bonuri de mas?. Angaja?ii pot s? primeasc? ?i alte bonusuri ?i vor avea minimum 20 de zile de concediu ?i ?ansa de a c?l?tori în interes de serviciu. Tot la Praga, o ofert? asem?n?toare are ?i Multi Lingual Talents, doar c? salariul este cuprins între 18 ?i 24.000 de euro.

 

MAREA BRITANIE

Euro London Appointments angajeaz? Supply Chain Analyst, vorbitor de român?, dar ?i italian? sau spaniol?, pentru un client din Frimley. Salariul anual este de 23.500 de lire sterline, iar contractul se întinde pe 12 luni. Vor fi accepta?i candida?ii care cunosc sistemul SAP ?i ?tiu s? lucreze în Excel. Candidaturile pot fi trimise pân? pe 5 mai.

 

În Kenilworth, Interaction Recruitment caut? un Recruitment Coordinatorcare s? vorbeasc? român? ?i englez?. Salariul este 18-18.500 de lire sterline pe an. Experien?a în recrutare a candidatului ar fi "ideal?".

 

Compania Daniel Blanche limited vrea s? angajeze un administratorpentru departamentul Logistic?, în Folkestone. Contractul va fi pe ?ase luni, cu posibilitatea de a fi transformat într-unul permanent, iar salariul anual între 15 ?i 25.000 de lire sterline. Sunt prefera?i candida?ii cu experien?? în logistic?, dar nu este o condi?ie obligatorie. Programul de lucru este între orele 8 ?i 17.

 

Cea mai consistent? ofert?, din punct de vedere financiar, vine din partea Careerjet, care administreaz? un motor de c?utare în 28 de limbi. Compania angajeaz? Country Manager. Acesta va lucra în biroul din Londra ?i va avea un salariu anual de 25.000 de lire sterline, plus diverse comisioane ?i bonusuri. Candida?ii trebuie s? vorbeasc? excep?ional român? ?i englez?, s? aib? studii universitare ?i experien?? în management.

 

POLONIA

În Polonia, la Var?ovia, Easy Consult are nevoie de agen?i Telesales, vorbitori de limba român?. Candida?ii nu sunt obliga?i s? aib? experien?? în domeniu, dar aceasta ar constitui un avantaj, ?i este necesar? diploma de absolvire a facult??ii. Contractul este pe perioad? determinat?, full-time, iar salariul va fi negociat în timpul interviului. Candida?ii trebuie s? vorbeasc? ?i engleza, la nivel intermediar. Persoanele acceptate vor beneficia de training ?i, pe lâng? salariu, vor avea diverse beneficii.

 

Tot în Polonia, dar la Cracovia, Accenture (foto) caut? agent Client Support, vorbitor de englez? ?i român?. Candida?ii trebuie s? fie absolven?i de studii superioare, s? aib? minimum un an de experien??, iar cei care trec testele vor semna un contract pe perioad? nedeterminat?. Salariul este negociabil. Accenture este o companie multina?ional? de consultan?? în management, solu?ii tehnologice ?i servicii de externalizare a proceselor de afaceri, cu sediul central în Dublin ?i peste 373.000 de angaja?i, în 120 de ??ri. Anul trecut, compania a înregistrat un venit net de 31 de miliarde de dolari. Angaja?ii din Polonia beneficiaz? de tichete de mas?, asigurare de s?n?tate privat?, abonamente la sala de fitness, asigurare de via??, dar ?i de training-uri.

 

Talent Select Recruitment Agency are dou? locuri disponibile pentru postul de Sales Specialist. Clientul agen?iei din Polonia este un produc?tor ?i furnizor de materiale pentru agen?ii de publicitate ?i tipografii din toat? Europa, cu sediul în Gliwice. Pentru a fi lua?i în considerare, candida?ii trebuie s? fie absolven?i de liceu, s? poat? s? comunice în englez? sau polonez?, s? aib? în CV m?car un internship în domeniu sau experien?? de lucru de ?ase luni, ?i au ?ansa de a ob?ine un contract pe perioad? nedeterminat?, în cadrul departamentului Export. Salariul porne?te de la 2.000 de zlo?i (465 de euro), la care se adaug? ?i comision.

 

GERMANIA

În Germania, la Thüringen, Randstad Professionals recruteaz?, pentru IBM,Technical Account Manager. Candidatul ideal este absolvent de liceu, are experien?? de lucru de un an, ?i vorbe?te, pe lâng? limba român?, germana, la nivel avansat, ?i engleza, la nivel intermediar. În cazul în care va fi angajat, va semna un contract permanent, full-time, pentru un salariu anual cuprins între 18 ?i 24.000 de euro, brut.

 

GRECIA
În Grecia, MGI Recruitment are o ofert? tentant? pentru vorbitorii de limba român?. Agen?ia recruteaz?, pentru o companie de outsourcing, absolven?i de liceu, pentru a lucra într-un centru tehnic ?i de suport. Clientul celor de la MGI vine din California ?i are 276 centre de acest gen, în 51 de ??ri. Candida?ii accepta?i trebuie s? vorbeasc? bine limba englez?. Vor primi un salariu anual mai mic de 18.000 de euro, brut, dar ?i bonusuri de performan??, compensa?ii pentru relocare (bilet de avion ?i cazare la hotel, timp de dou? s?pt?mâni), bonuri de mas?, asigurare medical?, training ?i cursuri gratuite de limba greac?. MGI are o ofert? ?i pentru persoanele care recomand? oameni care vor fi angaja?i. Ele vor primi 150 de euro, pentru fiecare candidat acceptat.

 

IRLANDA

Tinerii care vor s? lucreze în str?in?tate, dar prefer? un loc mai la umbr?, sunt a?tepta?i în Irlanda. LocalEyes, o companie de recrutare cu sediul în Cork, are nevoie de un Junior Software Quality Engineer. Candida?ii trebuie s? fie aib? o diplom? de licen?? de la o facultate de informatic? sau inginerie electronic?, plus experien?? de un an. Contractul este pe 3-6 luni, iar salariul urmeaz? s? fie negociat.

 

BULGARIA

La Sofia, în Bulgaria, Easy Consult angajeaz? - pentru o companie din domeniul produc?iei - contabil, absolvent de facultate, cu experien?? de minimum trei ani ?i capabil s? comunice f?r? probleme în englez?. Cunoa?terea programului SAP constituie un avantaj, dar nu este o condi?ie obligatorie. Contractul este permanent, iar salariul este negociabil, în func?ie de experien?a ?i calit??ile candidatului.

 

OLANDA

"Vorbe?ti române?te? Te c?utam!". A?a sun? anun?ul companiei Xtrasource, din Enschede, care caut? Customer Service Representative. În afar? de român?, candida?ii trebuie s? vorbeasc? englez?, spaniol? sau portughez?. Pute?i afla mai multe despre condi?iile de angajare dac? lua?i leg?tura cu cei de la Xtrasource.

 

Ceva mai la vest, în Amsterdam, compania Sumsum are nevoie de Sales Representatives. Compania caut? oameni care au împlinit 18 ani, "responsabili, de încredere, motiva?i ?i comunicativi, care pot s? munceasc? oricând este nevoie de ei", pentru un magazin de dulciuri. Cei de la Sumsum î?i doresc o colaborare pe termen lung, a?a c? promit un salariu bun, ce va fi stabilit la interviu, ?i posibilitatea de a avansa în cadrul companiei.

 

IBH Export, unul dintre principalii exportatori de flori olandezi, angajeaz?reprezentant de vânz?ri pentru pia?a româneasc?. Clien?ii companiei sunt depozitele en gros, supermarketurile ?i magazinele de tip DIY. Biroul din care va lucra candidatul ales este în Aalsmeer. Persoanele interesate trebuie s? aib? studii superioare, s? vorbeasc?, pe lâng? român?, ?i olandeza ?i engleza, ?i s? aib? experien?? de un an în vânz?ri.

Acorda o nota acestui articol:
0
,0


Recomandari:


Despre autor:

M?rginean Dan 
Membru din: 26 Apr 2016 18:15:01

Despre autor:
Ziarist.

Articole publicate: 1
Scoring autor: ?

imagejomoraru
Scoring autor: ? / 10
Membru din: 22.04.2020

imageCautContabil
Scoring autor: ? / 10
Membru din: 12.03.2020

imageartisticfoto
Scoring autor: ? / 10
Membru din: 18.02.2020

imageStefanSkw
Scoring autor: 9.372 / 10

imageandreea
Scoring autor: 9.029 / 10

imagebrainiac
Scoring autor: 8.573 / 10