Peste 86% dintre români consider? serviciile de creditare rapid? extrem de utile! Peste 86% dintre români consider? serviciile de creditare rapid? extrem de utile!
Rated 0/5 bazat pe 0 voturi
Product description: Potrivit unei cercet?ri desf??urate de imprumuturi24.com, 86.5% dintre români consider? serviciile de creditare rapid? drept un instrument financiar necesar, iar 94.7% dintre ei declar? c? î?i auto-evalueaz? cu mare aten?ie posibilitatea de returnare a unui astfel de împrumut înainte de a-l solicita. Bucuresti, 19 Octombrie, 2016 - Imprumuturi24.com, un serviciu online gratuit care permite clien?ilor s? compare o gam? larg? de produse f
Publicat pe 19 Oct 2016 08:11:22 de imprumuturi24
Categoria: Afaceri Subcategoria: Servicii clienti
Acorda o nota acestui articol:
0.
0


Potrivit unei cercet?ri desf??urate de imprumuturi24.com, 86.5% dintre români consider? serviciile de creditare rapid? drept un instrument financiar necesar, iar 94.7% dintre ei declar? c? î?i auto-evalueaz? cu mare aten?ie posibilitatea de returnare a unui astfel de împrumut înainte de a-l solicita.

Bucuresti, 19 Octombrie, 2016 - Imprumuturi24.com, un serviciu online gratuit care permite clien?ilor s? compare o gam? larg? de produse financiare personale (a?a numitele împrumuturi rapide), a efectuat un studiu comprehensiv despre popularitatea acestui tip de serviciu în România. În cadrul studiului au fost analizate r?spunsurile a 1087 de persoane.

"Am realizat acest sondaj având drept obiectiv mai buna în?elegere a clien?ilor Români ?i motivele pentru care ace?tia au ales anumite companii de creditare rapid?. Rezultatele ob?inute ne ajut? s? îmbun?t??im con?inutul site-ului ?i s? public?m informa?ii ?i mai utile despre serviciile financiare.", a men?ionat M. Kazlauskas, editor-?ef Împrumuturi24

Imprumuturi24.com, un serviciu online gratuit care permite clien?ilor s? compare o gam? larg? de produse financiare personale (a?a numitele împrumuturi rapide), a efectuat un studiu comprehensiv despre popularitatea acestui tip de serviciu în România. În cadrul studiului, au fost analizate r?spunsurile a 1087 de persoane. Românii, într-o propor?ie covâr?itoare de peste 86%, consider? c? împrumuturile nebancare, prin modul lor de acordare ?i numeroasele facilit??i oferite, sunt foarte utile, în special persoanelor cu venituri mai mici, care nu pot beneficia de împrumuturi bancare.

Principalele motive pentru care românii apeleaz? la creditele nebancare sunt accesibilitatea serviciilor (25.7% spun c? primesc banii chiar dac? au venituri lunare sc?zute), rapiditatea acestora (19.1% declar? c? primesc împrumutul mai repede decât de la banc?, iar 14.8% apreciaz? faptul c? pot aplica online) precum ?i imposibilitatea de a accesa un produs bancar (21,4% dintre cei chestiona?i au fost refuza?i de b?nci). Faptul c? foarte multe companii nebancare ofer? primele împrumuturi (pân? la o anumit? limit?) f?r? a percepe vreo dobând? reprezint? un avantaj major pentru cei interesa?i de un credit rapid.

Cei mai mul?i dintre românii care solicit? împrumuturi rapide o fac din cauza unor cump?r?turi neprev?zute (25.4%), pentru plata facturilor (17.6%), pentru cheltuieli medicale (13.9%), pentru diverse evenimente cum ar fi c?s?torii, vacan?e sau concerte (6.6%). Acela?i procent, 6.6%, declar? c? folosesc împrumuturile rapide pentru cump?r?turi zilnice, în timp ce 21.7% au precizat c? este vorba despre alte cheltuieli (incluzând nevoi personale, amenajarea locuin?ei, plata unor rate). Astfel, orice problem? financiar? se poate rezolva rapid, simplu ?i într-un timp record.

Cele mai populare companii de împrumuturi rapide din România sunt Vivacredit (37.9% dintre cei chestionati au folosit serviciile acestei companii), Zaplo (35% dintre cei chestiona?i au accesat serviciile companiei) ?i Ferratum (33.7% dintre cei chestiona?i au solicitat un împrumut rapid prin intermediul acestei companii). Clien?ii se declar? în general mul?umi?i de calitatea serviciilor: 38% sunt foarte satisf?cu?i, 44.3% sunt satisf?cu?i în timp ce 17.7% nu sunt satisf?cu?i. De asemenea, 83.5% dintre ei ar recomanda serviciile de creditare rapid? familiei ?i prietenilor, ?i doar 16.5% nu le-ar recomanda.

Când vine vorba despre criteriile pentru alegerea unei anumite companii de creditare rapid?, cei mai mul?i români se orienteaz? în func?ie de nivelul dobânzii. 43.9% dintre responden?i au declarat c? principalul criteriu dup? care aleg creditorul este posibilitatea de a accesa un prim împrumut f?r? dobând?, în timp ce 6.6% sunt atra?i de o rat? a dobânzii cât mai sc?zut?. 24.6% dintre cei care solicit? împrumuturi rapide ?in cont în primul rând de cuantumul sumei disponibile pentru împrumut, în timp ce 18.9% acord? cea mai mare aten?ie unor termeni ?i condi?ii transparente ?i u?or de în?eles. Împrumuturile rapide înseamn?, cu adev?rat, rezolvarea oric?rei probleme financiare într-un mod simplu ?i eficient!

Despre Imprumuturi24.com

Împrumuturi24.com este un portal independent ?i informativ de comparare credite, care opereaz? în România din anul 2015. Scopul s?u este de a oferi sfaturi ?i a educa în leg?tur? cu diferitele probleme financiare, inclusiv asupra creditelor nebancare. Mai multe informa?ii sunt disponibile pe http://www.imprumuturi24.com


Vizualizeaz? rezultatele sondajului în acest infografic http://www.imprumuturi24.com/infografic-imprumuturile-rapide-in-romania-2016/

Acorda o nota acestui articol:
0
,0


Recomandari:


Despre autor:

PR Adriana 
Membru din: 19 Jul 2016 12:42:28

Despre autor:
Imprumuturi24.com este un serviciu online gratuit care permite clientilor sa compare o gama de produse financiare personale – credite nebancare, asa numitele împrumuturi rapide.

Articole publicate: 2
Scoring autor: ?

imagejomoraru
Scoring autor: ? / 10
Membru din: 22.04.2020

imageCautContabil
Scoring autor: ? / 10
Membru din: 12.03.2020

imageartisticfoto
Scoring autor: ? / 10
Membru din: 18.02.2020

imageStefanSkw
Scoring autor: 9.372 / 10

imageandreea
Scoring autor: 9.029 / 10

imagebrainiac
Scoring autor: 8.573 / 10