VIP INSURANCE prezint? pe pia?a de asigur?ri din România un produs pentru elevi ?i pre?colari VIP INSURANCE prezint? pe pia?a de asigur?ri din România un produs pentru elevi ?i pre?colari
Rated 0/5 bazat pe 0 voturi
Product description: Asigurarea de r?spundere civil? ?i accidente de persoane pentru elevi ?i pre?colari este un produs nou pe pia?a asigur?rilor, si pus la dispozitia clientilor de catre VIP INSURANCE. Acest pachet a combinat dou? acoperiri, pe cea de r?spundere civil? cu cea de accidente persoane, f?cându-l astfel mai rentabil pentru client.   Persoana asigurat? de acest produs este elevul sau pre?colarul, cu vârsta cuprins? între 18 luni ?i 18 an
Publicat pe 19 Sep 2016 15:51:49 de exitwins
Categoria: Afaceri Subcategoria: Asigurari
Acorda o nota acestui articol:
0.
0


Asigurarea de r?spundere civil? ?i accidente de persoane pentru elevi ?i pre?colari este un produs nou pe pia?a asigur?rilor, si pus la dispozitia clientilor de catre VIP INSURANCE. Acest pachet a combinat dou? acoperiri, pe cea de r?spundere civil? cu cea de accidente persoane, f?cându-l astfel mai rentabil pentru client.

 

Persoana asigurat? de acest produs este elevul sau pre?colarul, cu vârsta cuprins? între 18 luni ?i 18 ani. Contractele se încheie pe perioada unui an ?colar (inclusiv vacan?ele) cu unitatea de înv???mânt sau cu asocia?ia de p?rin?i, cu personalitate juridic?, unde este înscris asiguratul.

Asigurarea de r?spundere ?i accidente îi protejeaz? pe p?rin?i care, comform legisla?iei române?ti, sunt responsabili pentru faptele copiilor, pân? când ace?tia împlinesc 18 ani. Aceasta acoper? daune provocate de:

·         v?t?m?ri corporale sau pagube produse de c?tre pre?colar/elev unei ter?e;

·         cheltuielile de judecat? f?cute de c?tre cel prejudiciat pentru a obliga p?rintele responsabil pentru asigurat la plata desp?gubirilor;

·         cheltuieli de judecat? f?cute într-un proces civil de c?tre p?rintele responsabil pentru asigurat;

·         v?t?marea corporal? a pre?colarului/elevului asigurat, în urma unui accident?ri;

·         situa?ii neprev?zute sau accidente.

Asigur?rile de acest tip acoper? evenimente în loca?iile în care pre?colarii/elevii î?i desf??oar? orice activitate ?colar? obligatorie, conform programei de înv???mânt, inclusiv stagiile de practic?, ie?irile/excursiile/activit??ile organizate de ?coal?. Este valabil ?i în cazul deplas?rilor c?tre locul în care se petrec activit??ile organizate de ?coal?, iar transportul este asigurat de c?tre aceasta. Sunt valabile pe perioada cursurilor ?i a activit??ilor ?colare ?i extra?colare, inclusiv a celor desf??urate pe perioada vacan?elor, dac? sunt organizate sub r?spunderea institu?iei respective de înv???mânt.

SC MONTANA LION SRL
Mobil: 0723.514.745

Email: office@vipinsurance.ro
Web:   
www.vipinsurance.ro

Acorda o nota acestui articol:
0
,0


Recomandari:


Despre autor:

Andrei Chirca 
Membru din: 07 Sep 2016 15:31:21

Despre autor:

Articole publicate: 2
Scoring autor: ?

imagejomoraru
Scoring autor: ? / 10
Membru din: 22.04.2020

imageCautContabil
Scoring autor: ? / 10
Membru din: 12.03.2020

imageartisticfoto
Scoring autor: ? / 10
Membru din: 18.02.2020

imageStefanSkw
Scoring autor: 9.372 / 10

imageandreea
Scoring autor: 9.029 / 10

imagebrainiac
Scoring autor: 8.573 / 10