Asigurarea de r?spundere civil? profesional? pentru arhitec?i, ingineri proiectan?i ?i al?i speciali?ti ce activeaz? în domeniul construc?iilor Asigurarea de r?spundere civil? profesional? pentru arhitec?i, ingineri proiectan?i ?i al?i speciali?ti ce activeaz? în domeniul construc?iilor
Rated 0/5 bazat pe 0 voturi
Product description: Prin acest? Poli?? de asigurare, VIPINSURANCE, te poate proteja dac? activezi în domeniul construc?iilor ?i e?ti de profesie arhitect, inginer proiectant, conductor arhitect, designer, proiectant general, geodez, specialist verificator de proiecte, expert tehnic de calitate, responsabil tehnic cu execu?ia, diriginte de ?antier, într-una din formele legale de desf??urare a activit??ii.   Riscurile asigurate se refer? la protejarea
Publicat pe 20 Sep 2016 17:27:31 de exitwins
Categoria: Afaceri Subcategoria: Asigurari
Acorda o nota acestui articol:
0.
0


Prin acest? Poli?? de asigurare, VIPINSURANCE, te poate proteja dac? activezi în domeniul construc?iilor ?i e?ti de profesie arhitect, inginer proiectant, conductor arhitect, designer, proiectant general, geodez, specialist verificator de proiecte, expert tehnic de calitate, responsabil tehnic cu execu?ia, diriginte de ?antier, într-una din formele legale de desf??urare a activit??ii.

 

Riscurile asigurate se refer? la protejarea unor sume de bani, pe care ar trebui s? le pl?te?ti, pentru acoperirea unor eventuale prejudicii survenite în urma unei culpe profesionale, produs? prin eroare, neglijen?? sau omisiune, neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a obliga?iilor asumate prin contractul de prest?ri servicii, încheiat cu clientul în cauz?.

Aceste culpe profesionale sunt, de asemenea, în conformitate atât cu Codul privind conduita etic? ?i profesional?, cât ?i cu Legea nr. 10, din 18 ianuarie, privind calitatea în construc?ii, actualizat? la 21 iulie 2016 cu Legea 163 /2016 publicat? în M.O. nr. 561, din 25 iulie 2016, pentru modificarea ?i completarea Legii nr. 10/1995, privind calitatea în construc?ii ?i care se aplic? începând cu data de 24.08.2016.

Asiguratorul acord? desp?gubiri, în limitele r?spunderii men?ionate în Poli??, ce constau în sume compensatorii pe care ai fi obligat s? le pl?te?ti p?gubitului, cheltuieli de judecat? f?cute de p?gubit pentru îndeplinirea formalita?ilor legale în vederea oblig?rii tale la plata desp?gubirilor, cheltuieli de judecat? f?cute de tine în procesul civil, dac? ai fost obligat la plata lor. În limita r?spunderii, men?ionat? în Poli?a de asigurare ?i aferent? perioadei asigurate, ?i se acord? ?i asigur?ri suplimentare cum ar fi costurile de refacere/înlocuire a documentelor pierdute/deteriorate în anumite condi?ii, cât ?i în cazul perioadei extinse de notificare.

STEFAN GOLICI

SC MONTANA LION SRL

Calea Vacaresti, nr 182, bloc 23, scara 2, ap. 28

Bucuresti, sector 4

C.U.I: 22124069

O.R.C: J40/13713/2007

Banca: Garanti Bank

Iban: RO29 UGBI 0000 0220 2706 8RON

Mobil: 0723.514.745

Email: stefan@vipinsurance.ro

Web: www.vipinsurance.ro

Acorda o nota acestui articol:
0
,0


Recomandari:


Despre autor:

Andrei Chirca 
Membru din: 07 Sep 2016 15:31:21

Despre autor:

Articole publicate: 2
Scoring autor: ?

imagejomoraru
Scoring autor: ? / 10
Membru din: 22.04.2020

imageCautContabil
Scoring autor: ? / 10
Membru din: 12.03.2020

imageartisticfoto
Scoring autor: ? / 10
Membru din: 18.02.2020

imageStefanSkw
Scoring autor: 9.372 / 10

imageandreea
Scoring autor: 9.029 / 10

imagebrainiac
Scoring autor: 8.573 / 10