Comunicat la comunicatul schismaticilor Comunicat la comunicatul schismaticilor
Rated 0/5 bazat pe 0 voturi
Product description: Comunicat la comunicatul schismaticilor   Surprin?i ?i întrista?i de „Comunicatul cu privire la începerea nepomenirii ierarhului....”, noi,credincio?ii ortodoc?i care dorim s? r?mânem în continuare, în adev?rata  comuniune a  Bisericii, cu ierarhii no?tri, Mitropolitul Teofan ?i ceilal?i, ne exprim?m îngrijorarea c? o ceat? de a?a zi?i ap?r?tori ai ortodoxiei vor s? se erijeze în conduc?torii poporului dreptcredincios
Publicat pe 26 Aug 2016 17:53:32 de Nina
Categoria: Jurnalism Subcategoria: Opinii
Acorda o nota acestui articol:
0.
0


Comunicat la comunicatul schismaticilor

 

Surprin?i ?i întrista?i de „Comunicatul cu privire la începerea nepomenirii ierarhului....”, noi,credincio?ii ortodoc?i care dorim s? r?mânem în continuare, în adev?rata  comuniune a  Bisericii, cu ierarhii no?tri, Mitropolitul Teofan ?i ceilal?i, ne exprim?m îngrijorarea c? o ceat? de a?a zi?i ap?r?tori ai ortodoxiei vor s? se erijeze în conduc?torii poporului dreptcredincios, dând comunicate în numele Bisericii, vrând s? arate cât sunt ei de importan?i.

Ace?tia, profitând de faptul c? mul?i dintre bunii credincio?i nu au la dispozi?ie c?r?i ce cuprind canoanele date în timp de Biseric?, în mod eronat ?i mincinos se folosesc de enumerarea unor canoane, care de fapt sunt foarte clare.

Exemplu. Ei aduc ca argument pentru nepomenirea ierarhului canonul 31 Apostolic. Ce spune de fapt acest canon?: „Dac? vreun preot, desconsiderând pe propriul s?u episcop, ar face adunare osebit? (separat?)  nev?dindu-l cu nimic vrednic de osând? pe episcopul s?u în privin?a dreptei credin?e ?i a drept??ii, s? se cateriseasc? acela ca iubitor de st?pânire; c?ci este uzurpator. De asemenea ?i ceilal?i clerici ?i (anume) câ?i se vor ad?uga (ata?a) lui, iar laicii s? se afuriseasc?.”     

          Asemenea ?i celelalte Canoane invocate, toate vorbesc de fapt de obliga?iile preo?ilor de a fi ascult?tori episcopului lor ?i  de a-i pomeni  în cadrul sfintelor slujbe. ?i aceasta nu pentru c? episcopul ar avea nevoie de rug?ciunea unor schismatici, dar aceasta este  dovada c? preotul respectiv este în comuniunea Bisericii.

          Nu poate fi pus? în discu?ie ortodoxia ierarhilor no?tri semnatari ai hot?rârilor sinodului din Creta. De ce erezie poate fi vorba? Erezie este atunci când cineva sus?ine înv???turi dogmatice false. Sinodul nu a avut în discu?ie nici o înv???tur? dogmatic?. Deci reprezentan?ii Bisericii noastre nu puteau s? sus?in? sau s? fie de acord cu vreo erezie oarecare.

          E adev?rat c? ?i noi avem nemul?umirea noastr? fa?? de ierarhii Bisericii. Se dovedesc a fi mult prea îng?duitori cu cei ce provoac? neorânduial? ?i schism? în comunitatea cre?tinilor. Oare nu ar trebui s? ne p?zeasc? de r?utatea lor? Dac? sfintele canoane  spun clar c? ace?tia trebuie s? fie caterisi?i ?i îndep?rta?i din Biseric?, de ce ne las? ierarhii pe mâna lor? Oare nu cumva bun?tatea lor ?i îndelung? r?bdarea lor spre ace?tia expun comunitatea la dezbinare ?i ur??

          Auzim c? este vorba de câ?iva preo?i c?lug?ri ?i câ?iva preo?i c?s?tori?i (un anume Ieronim de la Codrii Pa?canilor, un anume Mihail – un fel de slujitor la spitalul din Piatra Neam? ?i al?ii). Spunem un fel de pentru c? nu-i putem numi p?rin?i ai Bisericii. P?rin?ii Bisericii nu dezbin? pe fiii lor.

Ace?ti slujba?i sunt atât de ocupa?i încât nu mai au timp de slujirea lor. Se plâng bolnavii c? Mihail de la spital nu mai ajuge pe la ei, nu are timp nici s? slujeasc? în biseric?. Are tot felul de ucenici pe care îi trimite, el vine numai duminica s? le predice la supu?ii lui. ?i ace?tia trebuie s?-l asculte c? a?a le st? bine... Are  destul de lucru cu ierarhii ace?tia neascult?tori. Ce altceva s? mai lucreze în Biseric?? Ei au încheiat toate  luptele:  cu p?catul, cu r?ut??ile acestei lumi, cu s?r?cia poporului, cu necazurile copiilor din orfelinate, cu durerea b?trânilor din azile, cu prostitu?ia, cu necazurile prin care trece institu?ia familiei... Totul este rezolvat. A mai r?mas una: trebuie pu?i la punct ierarhii. Prea î?i fac de cap. Cum s? îndr?zneasc? ei s? ne pun? în dialog cu lumea?  Noi suntem ni?te „guru”, lumea trebuie s? ne aplaude, s? ne s?rute mâna, nu s? ne pun? la treab?.

Pe cine reprezint? ei? Cui fac jocul? Ce interese str?ine de Biseric? ?i neam promoveaz? ei? S? nu fim naivi, ei sunt pl?ti?i de cineva s? destabilizeze Biserica Ortodox? Român?. Fac mai mult r?u decât to?i sectarii. Credem c? sunt poseda?i. Ruga?i-v? pentru ei fra?ilor s? nu ajung? batjocur? dracilor. Vorba P?rintelui Cleopa: „Râde dracul de ei cu gura pân? la urechi. Se îmboln?ve?te dracul de râs.  A?a de tare se îmboln?ve?te  încât s?racul drac trebuie s? se duc? la spital”, iar noi spunem: nu-i bai c? are unde la spital. Mihail îi va rezerva un salon. Va fi bine îngrijit acolo dracul, c? Mihail va pune pe to?i ucenicii lui, doctori ?i asisten?i, s? aib? grij?.

Ce buni ierarhi avem în Biserica noastr? ?i cum ne batem joc de ei. Vrem s?-i distrugem psihic, încetul cu încetul. Ei nu mai trebuie s? se gândeasc? la felul cum pot sluji mai frumos Biserica Domnului, ci la felul cum trebuie s? le dea raportul lui Ieronim, lui Mihail, Proclu, Sava ?i ucenicilor lor. Nu cumva s-au ab?tut de la gândirea acestor neispr?vi?i, nu cumva au îndr?znit ei s? gândeasc?? Cine le-a permis? Trebuie s? vin? s? fac? metanie la ace?tia orideunde ar veni, c? altfel... urmeaz? „comunicate”.

Cei care lanseaz? acest comunicat afirm? c? ei doresc s? r?mân? în comuniunea „tuturor arhiereilor ortodoc?i”, dar cum se poate întâmpla aceasta când ei sunt desp?r?i?i de ierarhul lor ?i în schism?? Oare nu sunt ei ni?te mincino?i, care vor s? mint? pe bunii credincio?i? Dar de fapt sunt dovedi?i c? sunt mincino?i, întrucât majoritatea celor 1000 de semn?turi publicate, ?i cu care se laud? ei, sunt ni?te falsuri. Degeaba spun ei c? vorbesc în numele celor 1000 de ortodoc?i, pentru c? vom dovedi c? majoritatea celor care apar cu semn?tura ori nu au fost nici m?car întreba?i (fiind înscri?i în fals, cu semn?turi false), ori prin minciun? ?i în?el?torie i-au înscris acolo (întrebându-i doar atât: vrei s? aperi ?i dumneata ortodoxia? ). Ace?tia to?i se dezic de aceste semn?turi ?i de ace?ti schismatici. Noi ne rezerv?m dreptul de a-i ac?iona în judecat? pe cei care, în numele poporului dreptcredincios se folosesc cu îndr?zneal? obraznic? de buna credin?? a unor cre?tini evlavio?i. Rug?m în acela?i timp pe to?i cei care au semnat f?r? s? ?tie exact despre ce este vorba s?-i dea în vileag pe ace?ti impostori mincino?i. Domnul s?-i judece!

        Pentru a ne edifica în obliga?ia pe care o avem în a p?stra unitatea Bisericii ?i a fi în comuniunea sfin?ilor, împreun?  ierarhi ?i credincio?i,  rug?m a se analiza ?i urm?toarele:

          Canoanele : Apostolice: 31,39,55,74;

                             6 al sin I ecumenic;

8, 9, 18, 21, ale sin IV ecumenic;

                             34 al sin. Trulan;

                             6 al sin. de la Gangra;

                             5, 14 – 15, ale sin de la Antiohia;

                             12, 130, ale sin. de la Cartagina;

                             13, 15, ale sin. de la Constantinopol (861);

                             1, al Sf. Chiril al Alexandriei;

                             45, 82, ale Sf. Ioan Postitorul ?i ale Sf. Vasile, ?i multe altele.


Un grup de credinciosi

Acorda o nota acestui articol:
0
,0


Recomandari:


Despre autor:

Elena Pripor 
Membru din: 26 Aug 2016 17:42:40

Despre autor:
Profesor

Articole publicate: 1
Scoring autor: ?

imageC.Adi Geo
Scoring autor: ? / 10
Membru din: 26.03.2017

imageA.Dan
Scoring autor: ? / 10
Membru din: 21.03.2017

imageV.Domnul Gabriel
Scoring autor: ? / 10
Membru din: 15.03.2017

imageStefanSkw
Scoring autor: 9.372 / 10

imageandreea
Scoring autor: 9.029 / 10

imagebrainiac
Scoring autor: 8.574 / 10