Istoria îngerilor Istoria îngerilor
Rated 0/5 bazat pe 0 voturi
Product description: Îngerii au ap?rut în nenum?rate tradi?ii religioase. Cele mai vechi relat?ri despre ei dateaz? din timpul asirienilor ?i babilonienilor antici. Babilonienii credeau c? fiecare persoan? î?i are propriul s?u înger p?zitor. Ei au considerat c? îngerii sunt ni?te fiin?e supranaturale, care se îngrijesc de intereselor noastre, care ne-au sprijinit atunci când am fost buni ?i ne-au p?r?sit temporar, atunci când am f?cut lucruri rele. De asemenea,
Publicat pe 30 Jun 2016 08:32:00 de
Categoria: Educatie Subcategoria: Spiritualitate
Acorda o nota acestui articol:
0.
0


Îngerii au ap?rut în nenum?rate tradi?ii religioase. Cele mai vechi relat?ri despre ei dateaz? din timpul asirienilor ?i babilonienilor antici. Babilonienii credeau c? fiecare persoan? î?i are propriul s?u înger p?zitor. Ei au considerat c? îngerii sunt ni?te fiin?e supranaturale, care se îngrijesc de intereselor noastre, care ne-au sprijinit atunci când am fost buni ?i ne-au p?r?sit temporar, atunci când am f?cut lucruri rele. De asemenea, ei transmiteau cererile oamenilor c?tre zei, ?i invers.

Israeli?ii au dus aceast? cosmologie cu un pas înainte. Au crezut într-un singur Dumnezeu, asistat de nenum?ra?i îngeri, care ac?ioneaz? ca mediatori. Credin?a în îngeri a jucat un rol important în gândirea ?i în literatura ebraic?, în special în scrierile nonbiblice. Apoi, cre?tinismul a îmbr??i?at terminologia îngerilor, dar credin?a în Duhul Sfânt a creat limite cu privire la gradul de dezvoltare al angelologiei. De fapt, chiar în Biblie exist? avertizarea de a nu adora îngerii (Col. 2:18)4.

Tradi?iile despre îngeri pot fi g?site în aproape toate, dac? nu chiar în toate, marile religii, dar au devenit cele mai populare în cre?tinism, iudaism ?i islamism. Acest lucru nu este surprinz?tor, atunci când ai în vedere faptul c? iudaismul ?i cre?tinismul împart Vechiul Testament, iar islamismul a fost ?i el influen?at mult de Vechiul Testament. În plus, ?i Diaspora Evreiasc? a fost puternic influen?at? de cosmologia zoroastrian? de îngeri, care dateaz? de cel pu?in ?apte secole î. Hr.

Îngerii sunt men?iona?i de aproximativ 300 de ori în Biblie. Un exemplu bun este cel în care Dumnezeu a trimis un înger ca s? îl ajute pe Daniel, când s-a aflat în groapa cu lei. Îngerul a venit ?i a astupat gurile înfometate ale leilor (Dan. 16:22). Un alt exemplu este acela în care Dumnezeu I-a trimis Sfântului Paul un înger, care s?-l anun?e c? va supravie?ui unui naufragiu (Fapte 27: 21- 26).

În Cartea lui Iov (38:7) exist? indicii care ne arat? c? îngerii se bucurau de via??, înainte de crearea lumii materiale. Odat? ce lumea a fost creat?, îngerii au primit sarcina de a veghea asupra oamenilor ?i de a-i proteja.

În Psalmi (91:11- 12) ni s-a spus: C? îngerilor S?i va porunci pentru tine ca s? te p?zeasc? în toate c?ile tale. Pe mâini te vor în?l?a, ca nu cumva s? împiedici de piatr? piciorul t?u.

Un exemplu viu a ap?rut în Gr?dina Ghetsimani, când Iisus se ruga (Luca 22:42- 43), ?tiind c? urma r?stignirea Sa: P?rinte, de voie?ti, treac? de la Mine acest pahar. Dar nu voia Mea, ci voia Ta s? se fac?. Iar un înger din cer s-a ar?tat Lui, ?i-L înt?rea.

Totodat?, îngerii au un rol de o importan?? vital?, fiind mesagerii Lui Dumnezeu. Evident, ei au o rela?ie important? cu Dumnezeu, dar nu pot niciodat? s? participe la gloria Lui. În afar? de o singur? excep?ie, îngerii nu au fost niciodat? oameni. (Profetul Enoch, autorul C?r?ii lui Enoch, a fost luat în Rai de c?tre Arhanghelul Mihail, iar Dumnezeu l-a transformat într-un înger.) Îngerii se pot deghiza ?i pot ap?rea în form? uman?, atunci când doresc, dar ei nu sunt sufletele ale unor oameni care au murit. Ei sunt nemuritori, nu au vârst?, nu au sex (Mat. 22:30), ?i au capacitatea de a se face vizibili sau invizibili. Nimeni nu ?tie cât de mul?i îngeri exist?. În biserica catolic? se crede c?, înc? de la na?tere, toat? lumea prime?te cel pu?in un înger p?zitor. Înv???turile str?vechi evreie?ti sus?in c? fiecare evreu are 11.000 de îngeri p?zitori!


Acest articol face trimitere la cartea “Ghizii spirituali ?i îngerii p?zitori” de pe site-ul Agnimundi.ro 

Acorda o nota acestui articol:
0
,0


Recomandari:


Despre autor:

Bob Marius 
Membru din: 30 Jun 2016 08:28:04

Despre autor:

Articole publicate: 1
Scoring autor: ?

imageC.Adi Geo
Scoring autor: ? / 10
Membru din: 26.03.2017

imageA.Dan
Scoring autor: ? / 10
Membru din: 21.03.2017

imageV.Domnul Gabriel
Scoring autor: ? / 10
Membru din: 15.03.2017

imageStefanSkw
Scoring autor: 9.372 / 10

imageandreea
Scoring autor: 9.029 / 10

imagebrainiac
Scoring autor: 8.574 / 10