Limba Greac? Limba Greac?
Rated 0/5 bazat pe 0 voturi
Product description: Greaca este o limb? indo-european?, vorbit? în Grecia începând cel pu?in cu secolul XVII î.Hr.. Înc? din primele timpuri de când s-au p?strat documente scrise, adic? începând cu epopeile lui Homer, limba greac? apare împ?r?it? în mai multe dialecte. Iliada ?i Odiseea, de?i este alc?tuit? în dialectul ionic, con?in numeroase elemente eolice. La origine a existat o mare varietate de dialecte, sistematizate azi în patru grupuri :
Publicat pe 31 May 2016 11:14:57 de Sagia Conect
Categoria: Cariera Subcategoria: Dezvoltare profesionala
Acorda o nota acestui articol:
0.
0


Greaca este o limb? indo-european?, vorbit? în Grecia începând cel pu?in cu secolul XVII î.Hr.. Înc? din primele timpuri de când s-au p?strat documente scrise, adic? începând cu epopeile lui Homer, limba greac? apare împ?r?it? în mai multe dialecte. Iliada ?i Odiseea, de?i este alc?tuit? în dialectul ionic, con?in numeroase elemente eolice. La origine a existat o mare varietate de dialecte, sistematizate azi în patru grupuri : arcado-cipriot, occidental, eolian ?i ionian-atic.

Varietatea dialectelor grece?ti se poate urm?ri în timp ?i spa?iu cel mai bine cu ajutorul inscrip?iilor, care s-au p?strat într-un num?r foarte mare. Dintre aceste îns? numai câteva au ajuns sa fie întrebuin?ate ?i în literatur?. Aceste sunt dialectul ionic, atic, doric ?i eolic.

Dialectele limbii grece?ti vechi Dialectul ionic este vorbit în Ionia, în Ciclade, pe insula Eubea ?i în coloniile ionice.

Strâns înrudit cu dialectul ionic este dialectul atic, ai c?rui scriitori principali sunt tragicii Eschil, Sofocle ?i Euripide, comicul Aristofan, istoricii Tucidide ?i Xenophon,filosoful Platon, oratorii Lysias, Demostene ?i Eschine. Datorit? suprema?iei politice a Atenei ?i a superiorit??ii literaturii atice, dialectul atic devine cel mai imsemnat al limbii grece?ti.

Dialectul doric se vorbea de dorienii din Peloponez, în Creta si Macedonia , în insulele dorice ale M?rii Egeie, precum ?i în coloniile doriene ale Siciliei ?i Italiei de Sud.

Dialectul eolic este întrebuin?at de Eolienii din Eolida(în Asia Mic?, la nord de Ionia), în Tesalia ?i în Beo?ia. În acest dialect ?i-au scris celebrele lor ode Alceu ?i poeta Sappho.

Aceste dialecte au disp?rut treptat în diferite epoci, în schimb dialectul atic s-a r?spîndit înc? din secolul al V-lea î.Hr. cu mult peste grani?ele sale, fiind întrebuin?at de to?i grecii cul?i.

Greaca, ca ?i multe alte limbi indo-europene, este o limb? flexionar? neaglutinant? ?i ne-ergativ?. De exemplu, substantivele au cinci cazuri, trei genuri ?i trei numere, verbele au trei voci, trei persoane ?i trei numere ca ?i multe alte forme.

Acorda o nota acestui articol:
0
,0


Recomandari:


Despre autor:

Traduceri Hunedoara Sagia Conect 
Membru din: 31 May 2016 10:53:23

Despre autor:
Biroul de Traduceri Sagia Conect Traduceri Hunedoara

Articole publicate: 21
Scoring autor: 0.8

imageC.Adi Geo
Scoring autor: ? / 10
Membru din: 26.03.2017

imageA.Dan
Scoring autor: ? / 10
Membru din: 21.03.2017

imageV.Domnul Gabriel
Scoring autor: ? / 10
Membru din: 15.03.2017

imageStefanSkw
Scoring autor: 9.372 / 10

imageandreea
Scoring autor: 9.029 / 10

imagebrainiac
Scoring autor: 8.573 / 10