5 semne clare c? ai stof? de trainer!   5 semne clare c? ai stof? de trainer!
Rated 0/5 bazat pe 0 voturi
Product description: Mereu ai sim?it c? po?i face o diferen??, c? po?i schimba lumea, c? vrei ca via?a ta s? aib? semnifica?ie. Perfect! O singur? problem?: habar n-ai avut cum s? faci concret asta. Te-ai gândit, te-ai fr?mântat. Ce stiu s? fac? Ce îmi place? Care mi-e talentul? Pot face bani din asta? În zadar, nicio idee clar?!Te-ai gândit totu?i vreodat? c? ai putea fi trainer? ?i înc? unul bun? De acord, nu e ceva u?or, nu e ceva comun, dar nici nu-?i dore?ti ast
Publicat pe 05 May 2016 11:47:36 de Vera
Categoria: Cariera Subcategoria: Dezvoltare profesionala
Acorda o nota acestui articol:
0.
0


Mereu ai sim?it c? po?i face o diferen??, c? po?i schimba lumea, c? vrei ca via?a ta s? aib? semnifica?ie. Perfect! O singur? problem?: habar n-ai avut cum s? faci concret asta. Te-ai gândit, te-ai fr?mântat. Ce stiu s? fac? Ce îmi place? Care mi-e talentul? Pot face bani din asta? În zadar, nicio idee clar?!

Te-ai gândit totu?i vreodat? c? ai putea fi trainer? ?i înc? unul bun? De acord, nu e ceva u?or, nu e ceva comun, dar nici nu-?i dore?ti asta, nu?

Iat? în continuare 5 indicii care spun c? meseria de trainer ?i-ar putea fi chemarea, viitoarea ocupa?ie sau un raspuns la întreb?rile tale:

1. Experien?? vast?: Zi dupa zi ai acumulat experien?? în domeniul t?u de activitate!

Ai strâns cuno?tin?e relevante, în?elegi sistemul cap-coad?. Te-ai lovit de toate: situa?ii tipice ?i atipice. Unii ar spune c? e?ti expert în ni?a ta. Sau m?car tu sim?i asta.

Te-ai gândit vreodat? c? ai putea transfera cuno?tin?ele ?i abilit??ile tale celor afla?i la început de drum? C? aceasta ar putea fi mo?tenirea l?sat? “genera?iilor urm?toare” de profesioni?ti? Un trainer bun are, obligatoriu, o experien?? complex? ?i relevant? în domeniul abordat. Dac? e ?i cazul t?u, nu mai sta pe gânduri. Share the knowledge!

2. Claritate în exprimare: Pe române?te spus, când explici ceva, o faci temeinic!

Dac? prezin?i un concept, o faci atât de clar, încât ?i un copil de 5 ani ar în?elege despre ce e vorba. E?ti fluent în gândire ?i în exprimare? Excelent! Capacitatea de a structura un con?inut ?i de a-l livra unei audien?e, p?strând în permanen?? “firul ro?u” al expunerii, este vital? în training.

Toat? ?tiin?a din lume e insuficient? dac? discursul nu e “pe limba audien?ei”, dac? mesajul t?u nu ajunge la destina?ie.

C? e vorba de una, dou? sau zece persoane, î?i place s? comunici. S? vorbe?ti, s? ascul?i, s? te conectezi. Ba chiar e?ti dornic s?-?i dezvol?i abilit??ile de comunicare. Ai citit c?r?i pe aceast? tem?, ai participat la cursuri, ai vizionat clipuri pe diverse platforme. Te pasioneaz? subiectul ?i-i în?elegi importan?a.

Mai mult, daca adori s? spui pove?ti, s? dai via?? ?i culoare situa?iilor ori personajelor, am o veste pentru tine: locul t?u ar putea fi în sala de curs! Pove?tile nu doar capteaz? aten?ia publicului, nu doar creeaz? carism?, e mai mult de atât. Din pove?ti înv???m, în?elegem, re?inem, apoi interiorizam. Gânde?te-te!

3. Empatie: S? po?i vedea lumea prin ochii celuilalt, iat? o calitate inestimabil? a unui trainer!

Dic?ionarul Oxford define?te empatia ca fiind “capacitatea de a te identifica mental (?i astfel de a în?elege în întregime) cu o alt? persoan?“ .

Sau, altfel spus, e?ti empatic dac? poti identifica ?i apoi în?elege situa?ia celuilalt, emo?iile ?i nevoile sale (asta neînsemnând c? trebuie s? fii de acord cu acestea, ori, mai grav, sa te “încarci” cu ele).

Departe de a fi un termen nou, empatia devine un termen la mod?, riscând s?-?i piard? astfel din semnifica?ia real?. S? nu l?s?m asta s?-i afecteze importan?a! Doar a?a po?i în?elege în profunzime nevoile de instruire ale cursantului. Doar a?a po?i “citi” sala în timp real, ac?ionând în consecin??. Un trainer care vizeaz? excelen?a va c?uta întotdeauna s?-?i dezvolte empatia.

4. Umor: Î?i place s? râzi ?i, în general, apreciezi umorul de calitate!

Minunat! Înseamn? c? ai mai “bifat” cel pu?in o component? atât de binevenit? în “trusa uneltelor” unui trainer: sim?ul umorului!

Cu to?ii ?tim, argumentat ?tiin?ific sau intuitiv, c? umorul ajut? în procesul de înv??are. Cu toate acestea, pu?ini acord? timp dezvolt?rii acestui incredibil instrument. De ce? Un posibil r?spuns ni-l ofer? comediantul Doni Tamblyn: mul?i cred c? umorul este un dar cu care te na?ti, nu o abilitate care poate fi dezvoltat?. ?i aproape c? au dreptate: umorul e un dar cu care, aten?ie, fiecare dintre noi s-a n?scut. Ca s?-l dezvolt?m ?i valorific?m, e necesar doar pu?in studiu ?i exerci?iu.

Umorul destinde, captiveaz? ?i duce audien?a într-o stare, far? doar ?i poate, propice înv???rii. Munca ar trebui s? fie distractiv?, zicem adeseori. Ori, în training, chiar este!

5. Organizare: Î?i place s? creezi, s? planifici, s? coordonezi, s? pui la punct detalii!

Ce s? mai, iube?ti (sau visezi) s? orchestrezi un eveniment.

Dac? e s? asem?n?m un curs cu un iceberg, cu siguran?? organizarea e partea nevazut? ?i, totodat?, cea mai însemnat? cantitativ a acestuia.

În prim? faz? discut?m de organizarea con?inutului: o temeinic? documentare, o atent? selec?ie a materialelor, o bun? structurare a ideilor, o atractiv? ?i eficient? prezentare a acestora. Apoi, desigur, avem organizarea din punct de vedere logistic: sala de curs (al?turi de toate facilitatile aferente), serviciile de catering, materialele necesare etc.

Pe bun? dreptate, organizarea unui curs este adeseori definit? ca fiind acel element esen?ial despre care ?tii c? a fost impecabil atunci când nimeni nu-l con?tientizeaz?. De cele mai multe ori, participan?ii nici nu remarc? elementele logistice. Asta pân? când ceva merge prost. Iat? de ce trainerii cu bune abilit??i de organizator au fost, sunt ?i vor fi la mare c?utare.

....................................

Cele 5 semne c? ai putea fi un trainer excep?ional nu sunt nicidecum singurele. Aceast? list? a “ingredientelor necesare” subliniaz? versatilitatea acestei meserii. Un training reu?it poate fi oricum: riguros sau relaxat, tehnic sau mai juc?u?, structurat, dinamic, creativ. Fiecare curs este unic, fiindc? trainerul este unic. Iat? de ce, în training, flexibilitatea, autenticitatea ori creativitatea, nu reprezint? aride lozinci de cultur? organiza?ional?, ci ni?te realit??i frumoase, întâlnite zi de zi.

Te încânt? ideea de a deveni trainer? Daca da, ce mai a?tep?i?

Te nelini?te?te poate gândul de a vorbi în fa?a unei audien?e dornice de înv??are, schimbare, transformare? Perfect! Fiecare provocare nu e altceva decât un fantastic prilej de dezvoltareT. Harv Eker o spune minunat: “Singurul moment în care te dezvol?i cu adev?rat e cel în care nu te afli în zona de confort”.

Articol scris de R?zvan Vintil? - trainer Extreme Training

Acorda o nota acestui articol:
0
,0


Recomandari:


Despre autor:

Vera Radu 
Membru din: 05 May 2016 11:32:04

Despre autor:

Articole publicate: 1
Scoring autor: ?

imageC.Adi Geo
Scoring autor: ? / 10
Membru din: 26.03.2017

imageA.Dan
Scoring autor: ? / 10
Membru din: 21.03.2017

imageV.Domnul Gabriel
Scoring autor: ? / 10
Membru din: 15.03.2017

imageStefanSkw
Scoring autor: 9.372 / 10

imageandreea
Scoring autor: 9.029 / 10

imagebrainiac
Scoring autor: 8.574 / 10